УСЛУГА

Всеки клиент решил да се възползва от услугите ни,
може да се запознае с процедурата по продажба на МПС за скрап описана по- долу:

 

1. Уточняване на марката и състоянието на МПС-то по телефона.

2. Уточняване на цена

 Ако клиента е удовлетворен от цената следва:

 3. Уточняване на местонахождението на МПС-то и възможностите за неговото извозване до
Центъра за разкомплектоване.

4. Уговаряне на ден и час за извозване на МПС-то.

5. Оглед и фактическо извозване на МПС-то от представител на фирмата.

- На място се оформя Удостоверение за бракуване съгласно чл. 15 ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от ИУМПС

- На място се извършва заплащането на автомобила

- Свалят се номерата

Клиента е длъжен с цел оформяне удостоверението за бракуване
да представи на служителя следните документи:

- лична карта

- голям/малък/ талон на автомобила ( или стар ако МПС-то е с такъв)

- ксерокопие на талона

Полезна информация:

След издаване на автомобила за скрап клиента е длъжен с цел бракуване на автомобила ( съгласно чл.15 ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от ИУМПС) в 14 дневен срок да представи в КАТ:

- удостоверението за бракуване заедно с:

- заявление за бракуване – попълва се от служител на КАТ

- лична карта

- малък и голям талон на МПС-то ( или стар ако е с такъв)

- номерата на МПС-то

- пълномощно ( ако не е собственик по талон)

Последната стъпка е плащане на стари данъци (ако има такива) и отписване на МПС-то от данъчна служба